Kenmerken van Banas

Banas is dé natuur –en scheikunde methode voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Met Banas kan ruimschoots worden voldaan aan de kerndoelen van de basisvorming en de eindtermen van NAKS 1 en NASK 2 in de bovenbouw van het VMBO.

In de contextrijke teksten van het Banas boek, wordt altijd uitgegaan van toepassing van natuur- en scheikunde in het dagelijks leven. De teksten gaan hierbij zoveel mogelijk in op de eigen omgeving van de leerlingen.

Bij de practica en opdrachten in het Banas werkboek, wordt ruime aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden. De samenhang tussen de kerndoelen natuur- en scheikunde en die van andere vakken en ontwikkelingen in de maatschappij, loopt als een rode draad door de methode heen. Waar mogelijk, wordt er aandacht besteedt aan aspecten op het gebied van zorg voor het milieu en veiligheid.

Kenmerken Banas tekstboeken

 • Concentrische leerstofopbouw.
 • In elk hoofdstuk van Banas is er aandacht voor vaardigheden en educaties: zelfstandig werken, (open) onderzoek doen, studie- en beroepskeuze, natuur- en milieu, verkeer en ICT.
 • De teksten zijn kort en helder en gaan uit van de omgeving van leerlingen.
 • Elke paragraaf begint met een inleiding en eindigt met een aantal (diagnostische) tekstboekvragen. De antwoorden op deze vragen kan de leerling terugvinden in de tekst.
 • Elk Banas hoofdstuk eindigt met een samenvatting.
 • Formules worden steeds op dezelfde overzichtelijke manier gepresenteerd.
 • Voorbeeldvragen worden volgens een vast patroon uitgewerkt.
 • In elk tekstboek staat een uitgebreid register.

 

Elke paragraaf in het Banas tekstboek wordt afgesloten met een aantal (diagnostische) kennisvragen, die een samenvatting vormen van de leerstof. Bij elk Banas tekstboek hoort een Banas werkboek. Om de omvang van één Banas werkboek beperkt te houden, zijn bijna alle werkboeken gesplitst in twee katernen.

De gestructureerde opzet van de Banas tekstboeken en Banas werkboeken maakt het mogelijk dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Hiervoor is aan het begin van elk hoofdstuk in het werkboek een planner opgenomen. Docenten kunnen ervoor kiezen een ingevulde planner aan de leerlingen te geven of leerlingen zelf een planning te laten maken.

De oefenstof van het Banas werkboek bevat zowel open als gesloten vragen en oefent kennis, vaardigheden en inzicht.

Kenmerken Banas werkboeken

 • In de Banas werkboeken worden kennis, inzicht en vaardigheden van de leerlingen verder ontwikkeld door middel van practica, opgaven, aandacht voor studie- en beroepskeuze en het leren plannen van eigen werk.
 • Door het grote aantal aan natuur –en scheikunde practica en opgaven is differentiatie mogelijk.
 • Er zijn kennis-, inzicht- en mening vormende vragen geformuleerd.
 • De vragen worden zowel gesloten als open aangeboden.
 • Geschreven door docenten

 • Heldere structuur

 • Complete methode