Batech

Batech is onze methode voor techniek. Net als Banas is deze methode beschikbaar voor alle niveau's in het voortgezet onderwijs (vmbo-b, vmbo-kgt en havo/vwo). Batech is een zelfstandige techniekmethode, maar ze sluit ook perfect aan op Banas.

De voordelen van de Batech methode:

 • Perfecte integratie van techniek in onze Batech methode (o.a. door een identieke hoofdstukindeling).
 • Alle 'oude' kerndoelen zijn in Batech verwerkt, waardoor de methode breder is dan de nieuwe minimumdoelen van tegenwoordig.
 • Zelfstandige methode en te integreren in andere NASK methodes.
 • Leerstijl onafhankelijk; leerlingen kunnen zich de leerstof op verschillende manieren eigen maken.
 • Het grootste aanbod van practica, werkstukken en opdrachten.

 

Kenmerken tekstboeken

 • Concentrische leerstofopbouw.
 • Uitgebreide aandacht voor vaardigheden en educaties: zelfstandig werken, onderzoek, beroepskeuze, natuur- en milieu, verkeer, ict, sturen en meten, enz.
 • De teksten zijn kort en helder en gaan uit van de omgeving van de leerling.
 • Elke paragraaf begint met een inleiding en eindigt met een aantal (diagnostische) tekstboekvragen. De antwoorden op deze vragen kan de leerling terugvinden in de tekst.
 • Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting.
 • Formules worden steeds op dezelfde, overzichtelijke manier gepresenteerd.
 • Voorbeeldvragen worden volgens een vast patroon uitgewerkt.

 

Kenmerken werkboeken

 • In de werkboeken worden kennis, inzicht en vaardigheden van de leerlingen verder ontwikkeld door middel van werkstukken, practica, opgaven, aandacht voor studie- en beroepskeuze, het leren plannen van eigen werk en het reflecteren op wat er is gedaan.
 • Door het grote aantal werkstukken, practica en opgaven is differentiatie (zowel op het tempo als op het niveau) mogelijk en zijn er tevens allerlei roulatiemogelijkheden.
 • Er zijn kennis-, inzicht- en mening vormende vragen.
 • De vragen worden zowel gesloten als open aangeboden.

 

Wilt u meer weten over Batech en hoe u deze boeken kunt inzetten? Neem dan contact met ons op, of vraag een beoordelingsexemplaar aan!

 • Geschreven door docenten

 • Heldere structuur

 • Complete methode